Áp dụng triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Kể từ ngày 14/11/2019, Thông tư 68/2019/TT-BTC sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Thông tư 68 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Từ ngày 01/11/2020, doanh nghiệp phải đăng ký dùng hóa đơn điện tử

Thông tư số 68/2019/TT-BTC nêu rõ, từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, để chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để đăng ký, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chuyển đổi để sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và theo hướng dẫn tại Thông tư số 68 thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn áp dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

Thông tư 68/2019/tt-btc

Như vậy, mặc dù Thông tư 68 có hiệu lực thi hành nhưng phải đến ngày 1/11/2020 các doanh nghiệp mới bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 và Thông tư 68. Hiện tại, doanh nghiệp có đủ các điều kiện cơ sở vật chất theo quy định có thể tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68.

Thông tư 68 giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn

Sau gần 01 năm kể từ ngày Nghị định 119 chính thức ban hành, Bộ Tài Chính mới cho ra đời Thông tư 68 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119. Thông tư số 68/2019/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành với nhiều nội dung được hướng dẫn cụ thể đã đáp ứng sự mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp, giúp giải quyết nhiều vướng mắc trong việc thực hiện hóa đơn điện tử.

Cụ thể, khi lập HĐĐT thường xảy ra trường hợp  ngày lập hóa đơn khác với ngày người bán ký số, ký điện tử. Theo hướng dẫn của Thông tư 68,  thời điểm lập HĐĐT được xác định theo thời điểm người bán ký, ký  điện tử.

Thông tư 68 đã hướng dẫn rất cụ thể trường hợp có rủi ro về thuế sẽ bắt buộc phải áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế. Mặt khác, thông tư cũng hướng dẫn như thế nào là rủi ro về thuế… Giúp doanh nghiệp có thể dễ dàng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.
 
https://wikigiaoduc.com/mach-ban-bi-quyet-nghien-cuu-thi-truong-hieu-qua-cao/

https://wikigiaoduc.com/nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-vps-ssd-khi-su-dung/

Tham khảo thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *