CÁC KỸ NĂNG KHIẾU NẠI VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Khi xảy ra vi phạm hợp đồng giữa các bên thì việc khiếu nại bên vi phạm là điều tât yếu phải làm. Nhưng khiều nại có chính xác, đã đầy đủ thông tin để khiếu nại?

Điều này đòi hỏi phải có kỹ năng để có thể khiếu nại thành công. Để làm rõ nội dung trên chúng ta cần hiểu:

 1. Thế nào là VI PHẠM HỢP ĐỒNG?
 • Vi phạm HĐ là việc một bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa các bên hoặc theo quy định của luật điều chỉnh.

Sau khi chúng ta đã xác định được hành vi vi phạm hợp đồng thì cần xếp loại VI PHẠM đó thành hai nhóm chính:

 • VI PHẠM CƠ BẢN : là sự vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại cho bên kia đến mức làm cho bên kia không đạt được mục đích của việc giao kết Hợp đồng
 • VI PHẠM KHÔNG CƠ BẢN: là vi phạm hợp đồng của một bên gây thiệt hại một phần trong những điều kiện đã thỏa thuận giữa hai bên dấn đến mức làm cho bên kia bị ảnh hưởng gián tiếp

2. XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HĐ

Chúng ta cần xác định trách nhiệm pháp lý và hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra theo quy định của pháp luật thì chúng ta mới biết được cần khiếu nại cái gì, đi đòi quyền lợi gì?

Chế tài trọng trách nhiệm cụ thể là:

 • Buộc thực hiện đúng hợp đồng: Là bên vi phạm yêu cầu bên vi phạm thực hiện đúng hợp đồng hoặc dùng các biện pháp khác để hợp đồng được thực hiện và bên vi phạm phải chịu chi phí phát sinh
 • Phạt vi phạm : Là bên bị vi phạm yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thỏa thuận, trừ trường hợp miễn trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng vi phạm
 • Buộc bồi thường thiệt hại: Là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm HĐ gây ra cho bên bị vi phạm. Giá trị bồi thường thiệt hại bao gồm (giá trị tổn thất thực tế, trực tiếp mà bên bị vi phạm phải chịu do bên vi phạm gây ra và khoản lợi trực tiếp mà bên bị vi phạm đáng lẽ được hưởng nếu không có hành vi vi phạm). Lưu ý biện pháp chế tài này chỉ áp dụng khi đã xác định được CÓ HÀNH VI VI PHẠM VÀ GIÁ TRỊ TỔN THẤT THỰC TẾ TRỰC TIẾP
 • Tạm ngừng thực hiện hợp đồng: Là việc một bên tạm thời không thực hiện nghĩa vụ trong hợp đồng thuộc một trong các trường hợp sau ( Xảy ra hành vi vi phạm mà các bên đã thỏa thuận là điều kiện để tạm ngưng thực hiện hợp đồng; Một bên vi phạm nghĩa vụ cơ bản của HĐ). Khi hợp đồng bị tạm ngưng thực hiện thì hợp đồng vẫn còn hiệu lực. Bên bị vi phạm có quyền yều cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật thương mại.
 • Đình chỉ thực hiện hợp đồng:Cũng tương tư so với tạm ngừng thực hiện HĐ, chỉ khác ở chỗ là khi hợp đồng bị đình chỉ thực hiện chấm dứt từ thời điểm một bên nhận được thông báo ĐÌNH CHỈ và lúc đó các bên không cần tiếp tục thực hiện HĐ.
 • Hủy hợp đồng; Đây là chế tài có thể coi là nặng nhất đó là việc có thể hủy bỏ toàn bộ hợp đồng hoặc hủy bỏ một phần của hợp đồng.

Lưu ý: Không phải vi phạm nào cũng áp dụng các chế tài nói trên từ hai nhóm vi pham cơ bản bên trên thì chúng ta áp dụng vào từng loại chề tài.

 • Đối với vi phạm cơ bản; Áp dụng các chế tài (Đình chỉ, tạm ngừng,hủy bỏ HĐ)
 • Với vi phạm không cơ bản; Áp dụng các chế tài (Buộc thực hiện đúng, phạt vi pham, buộc bồi thường thiệt hại)

Để xác định được trách nhiệm về vật chất thì bên bị vi phạm phải hiểu đúng các vấn đề thường gặp:

 • Khi nào áp dụng được chế tài phạt?
 • Khi nào áp dụng chề tài bồi thường thiệt hại?
 • Những thiệt hại nào được bồi thường?
 • Vừa yêu cầu đòi bồi thường thiệ hại, vừa yêu cầu đòi phạt có được không?
 • HĐ quy định nhiều chế tài thì các chề tài có loại trừ nhau không?
 • Chế tài nào không đi cùng chế tài nào?

(Nếu chúng ta không trả lời được những câu hỏi đó thì dẫn đến việc chúng ta làm sai các quy định pháp luật)

Một kỹ năng nữa không thể thiếu trong việc khiếu nại đó là:

 • Kỹ năng lưu trữ các minh chứng. Nếu không có minh chứng thì không chứng minh được thiệt hại thực tế, không chứng ninh được hành vi vi phạm. Các minh chứng này phải ở dạng VĂN BẢN và phải có xác nhận các bên

Tuy nhiên đối vơi những trường hợp miễn trách đối với hành vi vi phạm, theo Luật Thương Mại 2005 Điều 294 & 295 quy định:

I. Bên vi phạm HĐ được miễn trách nhiệm trong các trường hợp:

 • Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thỏa thuận;
 • Xảy ra sự kiện bất khả kháng;
 • Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;
 • Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết HĐ.

II. Bên vi phạm HĐ có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm

Cụ thể trong trường hợp miễn trách theo điều 295 quy định: Bên vi phạm HĐ phải ra thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia về trường hợp miễn trách nhiệm và những hậu quả có thẻ xảy ra. Khi xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm chấm dứt , bên vi phạm HĐ phải thông báo ngay cho bên kia biết; nếu bên vi phạm không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho bên kia thì phải bồi thường thiệt hại. Bên vi phạm có nghĩa vụ chứng minh với bên bị vi phạm về trường hợp miễn trách nhiệm của mình.

Từ bài viết trên chúng ta rút ra được các lưu ý cơ bản khi áp dụng các kỹ năng khiếu nại:

 • Áp dụng chế tài trong thương mại đối vói vi phạm không cơ bản
 • Bên vi phạm HĐ được miễn trách nhiệm trong các trường hợp: Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên thỏa thuận; Xảy ra sự kiện bất khả kháng; Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi bên kia; Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết HĐ
 • Bên vi phạm HĐ phải thông báo ngay bằng văn bản cho bên kia vè trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra

Trên là tất cả nội dung về các kỹ năng cơ bản cần thiết áp dụng cho việc khiếu nại vi phạm HĐ. Các kỹ năng trên các bên vi phạm cũng như bị vi phạm cần phải biết để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi xảy ra những trường hợp không mong muốn.

Bài viết trên có hữu ích với bạn hãy để lại phần bình luận phía dưới hoặc đặt câu hỏi cho chúng tôi, Công ty chúng tôi sẽ giải đáp thường xuyên đưa thông tin ý nghĩa lên Website quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm những thông tin pháp luật bổ ích khác

Xem thêm bài viết khác 

Tham khảo thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *