Đăng ký người phụ thuộc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Nguyên tắc khi xây dựng thuế thu nhập cá nhân là căn cứ vào khả năng nộp thuế và công bằng. Do đó việc đánh thuế này góp phần vào việc làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội. Khi kế toán tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, bên cạnh việc không cài được HTKK để lập tờ khai, trường hợp xác nhận sai cá nhân đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thay, sai lầm trong việc đăng ký người phụ thuộc cũng thường xảy ra. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin giúp kế toán nắm rõ hơn về quy định đăng ký người phụ thuộc để kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho chuẩn xác.

 

Nguyên tắc trong việc đăng ký người phụ thuộc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân:

– Người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một doanh nghiệp nếu người đó có nhiều nguồn thu nhập tại một thời điểm (Tính đủ theo tháng).

– Đối với cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng) thì được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân (nếu là cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam)

– Nếu trong năm tính thuế người lao động chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

đăng ký người phụ thuộc

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

– Sau khi người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì mới được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

– Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước thì đến khi được cấp mã số thuế được tiếp tục giảm trừ gia cảnh.

– Trong năm tính thuế, nếu người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ lúc thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Lưu ý: đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế là thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất, nếu đến thời hạn nêu trên mà chưa thực hiện đăng ký thì không được tính giảm trừ gia cảnh.

– Trong năm tính thuế, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần. Người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế nếu nhiều người nộp thuế có chung một người phụ thuộc phải nuôi dưỡng.

 

Đối tượng người phụ thuộc sau phải đăng ký giảm trừ trước ngày 31/12 của năm tính thuế: Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột. Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. 

Triển khai tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử cho DN, cá nhân

Lợi ích và khó khăn khi khai thuế bằng thiết bị chữ ký số 

Theo đó đăng ký giảm trừ người phụ thuộc khi nào thì được tính giảm trừ khi đó, cuối năm nếu đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thì tính giảm trừ tròn năm. Người lao động trong năm có thay đổi nơi làm việc thì phải báo giảm đăng ký người phụ thuộc nơi làm cũ và thực hiện báo tăng người phụ thuộc ở nơi làm mới như lần đầu.

Nguyên tắc khi xây dựng thuế thu nhập cá nhân là căn cứ vào khả năng nộp thuế và công bằng. Do đó việc đánh thuế này góp phần vào việc làm giảm hợp lý khoảng cách chênh lệch giữa các tầng lớp trong xã hội. Khi kế toán tiến hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động, bên cạnh việc không cài được HTKK để lập tờ khai, trường hợp xác nhận sai cá nhân đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thay, sai lầm trong việc đăng ký người phụ thuộc cũng thường xảy ra. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin giúp kế toán nắm rõ hơn về quy định đăng ký người phụ thuộc để kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho chuẩn xác.

Nguyên tắc trong việc đăng ký người phụ thuộc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân:
– Người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một doanh nghiệp nếu người đó có nhiều nguồn thu nhập tại một thời điểm (Tính đủ theo tháng).
– Đối với cá nhân lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam đến tháng kết thúc hợp đồng lao động và rời Việt Nam trong năm tính thuế (được tính đủ theo tháng) thì được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân (nếu là cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam)
– Nếu trong năm tính thuế người lao động chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
– Sau khi người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì mới được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
– Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước thì đến khi được cấp mã số thuế được tiếp tục giảm trừ gia cảnh.
– Trong năm tính thuế, nếu người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ lúc thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Lưu ý: đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế là thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất, nếu đến thời hạn nêu trên mà chưa thực hiện đăng ký thì không được tính giảm trừ gia cảnh.
– Trong năm tính thuế, mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần. Người nộp thuế tự thỏa thuận để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế nếu nhiều người nộp thuế có chung một người phụ thuộc phải nuôi dưỡng.

Đối tượng người phụ thuộc sau phải đăng ký giảm trừ trước ngày 31/12 của năm tính thuế: Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế. Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột. Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.
Theo đó đăng ký giảm trừ người phụ thuộc khi nào thì được tính giảm trừ khi đó, cuối năm nếu đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thì tính giảm trừ tròn năm. Người lao động trong năm có thay đổi nơi làm việc thì phải báo giảm đăng ký người phụ thuộc nơi làm cũ và thực hiện báo tăng người phụ thuộc ở nơi làm mới như lần đầu.

Tham khảo thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *