Hướng dẫn lập hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ

Trong một số trường hợp đặc biệt, việc thu tiền bằng ngoại tệ vẫn được chấp thuận dù pháp luật Việt Nam có hạn chế việc sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam. Khi đó, hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ sẽ được bên bán hàng lập. Tuy các trường hợp này không phổ biến, kế toán vẫn nên trang bị những kiến thức cơ bản để có thể xử lý nếu gặp phải. Ngoài những chia sẻ về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử, về cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT,… bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách lập hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ.

1. Sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ Việt Nam

Đối với các giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác của người cư trú, người không cư trú trên lãnh thổ Việt Nam không được thực hiện bằng ngoại tệ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước thì vẫn được phép sử dụng ngoại tệ. Cụ thể được quy định tại Điều 5 Nghị định 70/2014/NĐ-CP, đó chính là nguồn thu ngoại tệ từ xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ hoặc từ các nguồn vãng lai khác ở nước ngoài của người cư trú.

Lưu ý là các nguồn thu này phải được chuyển vào tài khoản ngoại tệ mở tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam phù hợp với thời hạn thanh toán của hợp đồng hoặc các chứng từ thanh toán, không bao gồm các trường hợp được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét cho phép giữ lại một phần hoặc toàn bộ nguồn thu ngoại tệ ở nước ngoài.

2. Cách viết hóa đơn thu tiền bằng ngoại tệ

Trong trường hợp trên, việc cho phép được sử dụng ngoại tệ cũng làm phát sinh vấn đề cách ghi đồng tiền trên hóa đơn. Bởi lẽ, theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì đồng tiền ghi trên hóa đơn là đồng tiền Việt Nam. Theo đó, khi người bán được bán hàng thu ngoại tệ thì tổng số tiền thanh toán được ghi bằng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.

Ví dụ: 100.000 USD – Một trăm nghìn đô la Mỹ.

Đồng thời, bên bán sẽ ghi trên hóa đơn tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố ở thời điểm lập hóa đơn.

Đối với trường hợp ngoại tệ thu về không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.

3. Chú ý về cách ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam

Tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam được thực hiện theo quy định tại Thông tư 26/2015/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Tỷ giá giao dịch thực tế sử dụng hạch toán doanh thu là tỷ giá mua vào của Ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp nộp thuế mở tài khoản.

– Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.

Các trường hợp cụ thể khác thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư 200/2014/TT-BTC. 

Áp dụng triển khai hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC 

Kỳ kê khai thuế GTGT được xác định như thế nào?

4. Tham khảo cách lập hóa đơn đối với hàng khuyến mãi, hàng quảng cáo

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu. Doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi lập hóa đơn dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu mà muốn các sản phẩm, dịch vụ đó được tính với mức thuế bằng không (0) thì phải đảm bảo 02 nguyên tắc.

Thứ nhất, phải đăng ký với Sở Công thương khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo hoặc dùng hàng thử. Nếu không đăng ký thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Thứ hai, trên hóa đơn được lập phải ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền và giá tính thuế bằng 0.

 

Tham khảo thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *