Hướng dẫn tra cứu giấy nộp tiền trên dịch vụ thuế điện tử eTax

Hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax cho phép người nộp thuế (NNT) có thể dễ dàng tra cứu danh sách các giấy nộp tiền đã được người nộp thuế lập trên hệ thống. Cùng tìm hiểu cách tra cứu giấy nộp tiền trên dịch vụ thuế điện tử eTax trong bài viết dưới đây.

Bước 1: NNT chọn menu “Nộp thuế”, sau đó chọn tiếp “Tra cứu giấy nộp tiền”.

-Hệ thống hiển thị màn hình Tra cứu giấy nộp tiền.

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu giấy nộp tiền.

– Mã giao dịch: mã giao dịch được sinh ra khi nộp giấy nộp tiền thành công tới CQT
– Mã số thuế người nộp:
– Số giấy nộp tiền: số giấy nộp tiền do cơ quan thuế sinh
– Ngày lập GNT từ ngày: Ngày lập GNT, hệ thống tự động hiển thị ngày hiện tại, không được phép để trống
– Ngày lập GNT Đến ngày
– Ngày gửi GNT từ ngày:
– Ngày gửi GNT Đến ngày
– Trạng thái: các trạng thái của chứng từ
– Số chứng từ ngân hàng: Số chứng từ do ngân hàng sinh ra.
– Số tài khoản:
– Ngân hàng: Danh mục các ngân hàng.
Lưu ý:
-Từ ngày có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng Đến ngày.

thuế điện tử eTax

Bước 3: Nhấn nút “Tra cứu”.

– Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:

– Trường hợp, GNT thuộc trạng thái “Đã lập GNT” sẽ hiển thị các chức năng “Xóa”, “Chi tiết”, “Tải về”, “Thông báo”

– Trường hợp, GNT thuộc các trạng thái còn lại sẽ hiển thị các chức năng “Chi tiết”, “Tải về”, “Thông báo”

+ Nhấn “Xoá”
-Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận: “Bạn có chắc chắn thực hiện xóa GNT này không?” với 2 tùy chọn “OK” và “Cancel”.
+ Nhấn “OK”: hệ thống thực hiện xóa GNT khỏi hệ thống và thông báo kết quả thực hiện cho NNT.
+ Nhấn “Cancel”: hệ thống đóng màn hình xác nhận và dừng thực hiện chức năng xoá GNT.
+ Nhấn “Chi tiết”
– Cho phép NNT xem thông tin chi tiết GNT được chọn và cho phép điều hướng thực hiện các tác vụ để xử lý hoặc hoàn thành việc nộp GNT.
– Trường hợp GNT ở trạng thái “Đã lập GNT”.
+ Hệ thống hiển thị tất cả các chức năng cho phép thực hiện: Sửa, Xóa, Trình ký, Ký và nộp, In GNT, Quay lại.
-Trường hợp GNT ở trạng thái “Đã trình ký”.
+ Hệ thống hiển thị các chức năng cho phép thực hiện: Sửa, Xoá, Ký và nộp, In GNT, Quay lại.
-Trường hợp GNT ở các trạng thái còn lại.
+ Hệ thống hiển thị các chức năng cho phép thực hiện: In GNT, Quay lại.
+ Nhấn “Tải về”
– Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file GNT dạng XML về máy tính.
– NNT chọn  thư mục lưu file và thực hiện lưu file.
+ Nhấn “Kết xuất”
– Hệ thống thực hiện kết xuất danh sách dữ liệu kết quả tra cứu ra file excel. Đồng thời, hiển thị màn hình chức năng cho phép NNT lưu file xuống máy tính.
– NNT chọn  thư mục lưu file và thực hiện lưu file.
+ Nhấn “Thông báo”

– Trường hợp GNT ở trạng thái “Đã lập GNT”, “Đã trình ký”: hệ thống hiển thị thông báo “Giấy nộp tiền này chưa có thông báo”

– Trường hợp GNT ở các trạng thái còn lại: hệ thống hiển thị chi tiết thông báo liên quan tới GNT tương ứng.

https://wikigiaoduc.com/

https://wikigiaoduc.com/cong-nghe/

Tham khảo thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *