Kỳ kê khai thuế GTGT được xác định như thế nào?

Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT có nghĩa vụ kê khai thuế định kỳ theo tháng, theo quý hoặc theo từng lần phát sinh. Ngoài việc quan tâm tìm hiểu mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, cách lập báo cáo tài chính, cách lập một số tờ khai thuế,… kế toán nên lưu ý về kỳ kê khai thuế để tránh kê khai chậm. Vậy cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT được quy định như thế nào? Câu trả lời sẽ được chia sẻ ngay sau đây.

1. Kê khai thuế GTGT theo quý

Theo quy định tại Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC, việc kê khai thuế theo tháng được cụ thể hóa như sau:

– Người nộp thuế giá trị gia tăng có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

– Doanh nghiệp nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đối với các cơ sở mới hoạt động, khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.

2. Kê khai thuế GTGT tạm tính theo từng lần phát sinh

Theo quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 11 Thông tư 156/2013/TT-BTC, cách kê khai này được áp dụng cụ thể như sau:

– Đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất động sản ngoại tỉnh.

– Đối với thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên doanh số của người kinh doanh không thường xuyên.

thuế GTGT

3. Kê khai thuế GTGT theo tháng

Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh áp dụng phương thức này khi không thuộc các trường hợp trên.

Ngoài ra, trường hợp người nộp thuế đủ điều kiện và thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn chuyển sang khai thuế theo tháng thì gửi thông báo (làm theo Mẫu số 07/GTGT) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm mà doanh nghiệp bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

4. Thời kỳ kê khai thuế theo quý

Doanh nghiệp cần thực hiện khai thuế theo quý hoặc theo tháng được ổn định trọn trong năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 50 tỷ đồng, người nộp thuế không đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ ổn định đó thì từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định, người nộp thuế phải tiến hành khai thuế giá trị gia tăng theo tháng.

Đối với chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu người nộp thuế tự phát hiện hoặc qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế kết luận doanh thu của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế từ 50 tỷ đồng trở xuống, doanh nghiệp đủ điều kiện để khai thuế giá trị gia tăng theo quý của chu kỳ đó thì doanh nghiệp được lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý từ năm tiếp theo liền kề của năm phát hiện cho đến hết chu kỳ ổn định.

5. Cách xác định doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ năm trước liền kề làm điều kiện xác định đối tượng khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được xác định là Tổng doanh thu trên các tờ khai thuế giá trị gia tăng của các kỳ tính thuế trong năm dương lịch (bao gồm cả doanh thu chịu thuế giá trị gia tăng và doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng).

Trường hợp người nộp thuế thực hiện khai thuế tại trụ sở chính cho đơn vị trực thuộc thì doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ bao gồm cả doanh thu của đơn vị trực thuộc.

https://wikigiaoduc.com/

https://wikigiaoduc.com/cong-nghe/

Tham khảo thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *