Quy định về thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử

Thông tư 66/2019 đã sửa đổi quy định về thời gian nộp thuế điện tử, hồ sơ thuế điện tử. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng cho các doanh nghiệp thực hiện những nghĩa vụ về thuế. Để giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng nắm bắt được những nội dung quan trọng trong việc thay đổi thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử, trong bài viết này sẽ trình bày chi tiết nội dung trên. Ngoài ra, để đảm bảo đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của công việc, các kế toán nên tìm hiểu thêm cách nộp tờ khai thuế qua mạng trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax.

Theo Thông tư số 66/2019/TT-BTC, người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ và ngày Tết. Như vậy, quy định này sẽ giúp người nộp thuế chủ động hơn trong việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế, không bị phụ thuộc vào giờ giấc làm việc của cơ quan thuế như trước đây.

Thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là căn cứ để cơ quan thuế tính thời gian nộp hồ sơ thuế và xử lý hành vi chậm nộp hoặc hành vi không nộp hồ sơ thuế của người nộp thuế; hoặc tính thời gian để giải quyết hồ sơ thuế điện tử.

thuế điện tử

Theo quy định của Thông tư 66/2019 thì thời điểm xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (T-VAN).

Với hồ sơ khai thuế điện tử thì thời điểm xác nhận hồ sơ thuế điện tử được xác định chính là ngày ghi trên thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Về thời điểm xác nhận hồ sơ thuế điện tử đối với chứng từ nộp thuế điện tử thì thời điểm xác nhận được tính là ngày ghi trên Thông báo tiếp nhận chứng từ nộp thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Đối với hồ sơ hoàn thuế điện tử thời điểm xác nhận được tính là ngày ghi trên Thông báo chấp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử của cơ quan thuế gửi cho người nộp thuế qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc qua tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN.

Triển khai tích hợp dịch vụ nộp thuế điện tử cho DN, cá nhân

Lợi ích và khó khăn khi khai thuế bằng thiết bị chữ ký số

Thông tư số 66/2019/TT-BTC quy định, ngày nộp thuế điện tử được xác định là ngày hệ thống thanh toán của ngân hàng/ cơ quan kho bạc nhà nước trích tiền từ tài Khoản của người nộp thuế/ người nộp thay và được ghi nhận trên chứng từ nộp thuế điện tử.

Như vậy, Thông tư 66/2019 đã quy định rõ ràng về thời điểm xác nhận hồ sơ thuế điện tử. Với sự ứng dụng hệ thống dịch vụ thuế điện tử mạnh mẽ trong các doanh nghiệp như hiện nay, việc tạo ra hành lang pháp lý vững chắc cho từng đối tượng cụ thể trong giao dịch điện tử chính là nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp triển khai thực hiện các nghĩa vụ về thuế được chính xác nhất. Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm rõ được quy định về thời điểm xác nhận nộp thuế hồ sơ thuế điện tử theo quy định pháp luật mới nhất hiện nay. Hy vọng sẽ giúp ích được cho các doanh nghiệp trong bối cảnh thực tiễn tại các doanh nghiệp.
 

Tham khảo thêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *